Mõned näited toimunud projektidest

Kampaania "Haridus kõigile" 2008

MTÜ Mondo viis 2008 aasta jooksul läbi maailmaharidusprojekti koolidele, mida rahastas UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon. Projekti eesmärk oli teadlikkuse tõstmine aastatuhande arengueesmärkidest (eriti haridust puudutavatest eesmärkidest 2 ja 3) ning teistest globaalsetest teemadest (õiglane kaubandus, kliima soojenemine, vesi). Projekti käigus arendati õpetajatele ja kooliõpilastele loodud maailmakool.ee portaali, mis on mitme erineva maailmaharidusega tegeleva organisatsiooni ühine ettevõtmine. Eesmärk oli luua portaalist interaktiivne koht, kus õpetajatel on võimalik saada huvitavaid taustmaterjale ning õppemetoodikat ja harjutusi erinevate globaalsete teemade kohta. Õpilastel on võimalus õppida midagi uut ja põnevat erinevate visuaalsete materjalide ning võistluste ja konkursside kaudu. Projekt sisaldas ka Global Action Week initsiatiivi koordineerimist Eestis, selleks et koolid saaksid selles kaasa lüüa ning korraldada „Haridus kõigile" teemanädalaid. Teemanädala raames pakuti koolidele võimalust tutvuda Aafrika muusikaga, eesmärgiga edendada kultuuridevahelist dialoogi ja sallivust.
Lisainfo projekti kohta: Johanna Helin (johanna@jti.ee)