Kontakt ja liitumine

Kontakt

UNESCO ühendkoolide tegevust Eestis koordineerib Viktoria Rudenko (MTÜ Mondo), unescoschools at mondo dot org dot ee, tel 5556 9444.

Läänemere Projekti (BSP) koordineerib Eestis Gedy Siimenson (Tartu Keskkonnahariduse Keskus), gedy dot siimenson at teec dot ee.

Ühendust võib võtta ka UNESCO ERKiga: unesco @ unesco.ee, tel 644 1431.

Kuidas liituda UNESCO ühendkoolide võrgustikuga?

Kui teie kool on võrgustiku töös osalemisest huvitatud, kirjutage oma soovist õppeaasta alguses UNESCO ühendkoolide koordinaatorile. Kirja palume panna kooli nime, aadressi, kontaktisiku nime ning kirjelduse selle kohta, kuidas kool plaanib järgmise õppeaasta jooksul UNESCO väärtuseid ning kestliku arengu teemasid koolikultuuris ja tegevustes esile tuua.

UNESCO ERK nõukogu koosolekul 30.04.2010 kinnitati koolidele raamistik, kust leiab Eesti ühendkoolide võrgustikuga liitumise kriteeriumid. 

Igal sügisel oodatakse aktiivseid koole UNESCO ühendkoolide võrgustikku kandideerima!