IKT hariduses

IKT (informatsiooni- ja kommunikatsiooni tehnoloogia) hariduses on valdkond, milles Eesti panustab UNESCO liinis nõustamise ja know-how-ga. Eestit esindab UNESCO Statistikainstituudi IKT hariduses statistika töögrupis Haridus- ja Teadusministeeriumi analüütik Joel Peetersoo, kontakt joel dot peetersoo at hm dot ee

Rohkem infot valdkonna kohta UNESCO kodulehel. 

Ka on Eesti UNESCO osalusprogrammi kaudu esitanud UNESCOsse rahastamiseks mitmeid IKT hariduses projekte, mis on suunatud arengukoostööle. Rohkem infot osalusprogrammi projektide kohta.