UNESCO ühendkoolide võrgustik

UNESCO ühendkoolide projekt (Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953 selleks, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. Tänavu on koolide võrgustikus üle 9900 kooli üle terve maailma. UNESCO ühendkooli staatus on kvaliteedimärk, mis näitab, et kool on teatud valdkondades avatum, teadlikum, aktiivsem ja uuendusmeelsem.

UNESCO ERK nõukogu koosolekul 30.04.2010 kinnitati koolidele raamistik, kust leiab täpsema info ja kriteeriumid, kuidas Eesti ühendkoolide võrgustikuga liituda. 

Igal sügisel oodatakse aktiivseid koole kandideerima UNESCO ühendkoolide võrgustikku!

  

 

Eesmärk

Ühendkoolide võrgustik töötab tänu pühendunud õpetajatele, kes soovivad oma õpilastele anda lisaharidust, avaradada enda ja oma õpilaste maailmavaadet, olla tolerantsemad! Kõik koos soovime teadmiste saamise ja jagamise käigus tagada maailmas rahu.

UNESCO ühendkoolide eesmärk Eestis on pakkuda õpilastele võimalusi arendada rahu, sallivust ja demokraatiat nii siin kui laiemas maailmas. Prioriteetideks on maailmaharidus, mitmekultuurilisus ja keskkonna jätkusuutlik areng Balti mere regioonis.

Tegevused

Võrgustikus osalevatele koolide tegevus ei ole piiratud kindla nimistuga. Ootame õpetajate ja õpilaste loovat lähenemist, nõu annab ka UNESCO ühendkoolide koordinaator.

Ühendkoolidel on neli põhilist teemarühma, mille ümber tegevused on ehitatud:
- maailma valupunktid ja ÜRO roll nende lahendamisel,
- inimõigused, demokraatia ja sallivus,
- kultuuridevaheline õppimine ja mõistmine,
- keskkond ja jätkusuutlik areng.

UNESCO ühendkoolid viivad ellu projekte, kus kasutavad uuenduslikke ja kaasvavaid meetodeid nende teemadega tegelemiseks. Lisaks Eesti-sisesele suhtlusele, saavad võrgustikust osa võtvad koolid vahetada kogemusi teiste ühendkoolidega 180 riigis ning osaleda mitmesugustel videokonverentsidel, rahvusvahelistel üritustel jm. 

Kontakt

UNESCO ühendkoolide tegevust Eestis koordineerib Johanna Helin (MTÜ Mondo), johanna at mondo dot org dot ee, tel 5349 0814. 

Ühendust võib võtta ka UNESCO ERKiga: unesco @ unesco.ee, tel 644 1431.